Προς ενημέρωση των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 
συμπληρωματική προκήρυξη που αφορά μετακίνηση φοιτητών για πρακτική ή και σπουδές
 μέσω του προγράμματος Erasmus+.

http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Συμπληρωματική-προκήρυξη-2020-21-Κινητικότητα-φοιτ.pdf

Evgenia Skountaki
International & Public Relations Department/Summer School Office
University of Crete, Voutes Campus, 70013
Heraklion, Crete, Greece
Tel.: +30 2810 393180
e-mail: evgenia.skountaki@uoc.gr		
Menu

Τμήμα Χημείας