Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής :  Μαρκάκης Νικόλαος

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Θρασύβουλος Μανιός)

Τίτλος:

 

“Αξιολόγηση του αλόφυτου Salsola soda ως εναλλακτική καλλιέργεια σε υποβαθμισμένα εδάφη με την χρήση αρδευτικού νερού υψηλής αλατότητας”

 

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 14.00 μ.μ.

Τμήμα Χημείας