Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης


Ομιλήτρια: Μαρία Ψαρρού

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Σπύρος Αναστασιάδης)

Τίτλος:

«Mechanically-induced main-chain scission of polyacetals for controlled drug release»

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 10.00 π.μ.

Τμήμα Χημείας