Η αναπλήρωση του μαθήματος «Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»

με διδάσκων τον κ. Καρρά θα γίνει

την Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 11-1

στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΘΕΤΕ http://www.sse.uoc.gr/news/72-2018.html και στο FB της Κοσμητείας.

Τμήμα Χημείας