Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,  από τον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/news/12019.html  ,για την ανακοίνωση της δεύτερης εξέτασης του μαθήματος του κ. Καρρά «Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική». Και οι δύο εξετάσεις θα γίνουν 23/1, η μία θα γίνει 1-4 μμ και η δεύτερη 5-8.

Τμήμα Χημείας