Undergraduate Diploma Students Alumni

 • Dr Maria Tofi
 • Thomas Georgiou
 • Dr Elias Pavlakos
 • Dr Ioanna Alexopoulou
 • Konstantina Koltsida
 • Dr Antonia Kouridaki
 • Dr Myron Triantafyllakis
 • Dr Manolis Sofiadis
 • Renata Kontzedaki
 • Ioannis Metaxas
 • Nikolaos Fourakis
 • Konstantinos Daskalakis
 • Vasileios Tsopanakis
 • Kalliopi Sfakianaki
 • Stela Hoxha
 • Maria Kaloumenou

Video Αριστείας

 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
Wednesday, 9 June 2021

ERC

Seventh Framework Programme

Euro Flag

ChemCommunication Front Page Cover

ChemComm Front Cover2

Powered by Elxis-Open Source CMS
Copyright(C)2012 - Laboratory of Organic Synthesis, Department of Chemistry, University of Crete.
All rights reserved.