Χημεία & Σύγχρονα Θέματα Διατροφής  (ΧΗΜ-160)

The Role of Chemistry in Health and Disease


Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους
2019-20

2020 Spring Semester

Διδάσκων

Απόστολος Κ. Ρίζος

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαλέξεις:

 Δευτέρα 11:00 13:00, Αμφιθ. Α2 (Τμ. Χημείας) & Τρίτη 11:00 13:00, Αμφιθ. Α3 (Τμ. Χημείας)
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις διατροφής και υγείας. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στο σημαντικό ρόλο που παίζει η διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ο ρόλος αυτός επηρεάζει την ανάπτυξη του σώματος κατά την παιδική ηλικία, τον κίνδυνο για οξείες και χρόνιες ασθένειες καθώς και τη διατήρηση των φυσιολογικών βιολογικών διαδικασιών. Ένας σημαντικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να συμβάλει στην ενημέρωση και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ διατροφής και των μοριακών διαδικασιών δράσης των τροφίμων. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει την εξέταση μια σειράς πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών επιλογών που επηρεάζει την διάχυση και την εφαρμογή των επιστημονικών συμπερασμάτων για την διατροφή, καθώς και τον τρόπο που οι διάφοροι οργανισμοί (κράτη, ευρωπαϊκή ένωση, διεθνείς ανθρωπιστικοί οργανισμοί, επιστημονικοί οργανισμοί) αντιμετωπίζουν την λύση των προβλημάτων διατροφής. Το μάθημα αυτό είναι χρήσιμο σε κάθε σκεπτόμενο σύγχρονο άνθρωπο και απαραίτητο σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σχέση διατροφής και υγείας.

 

General Information

During the last few years there has been an increased interest regarding the relation between diet and health. This is due to the important role nutrition plays throughout our lifetime, since this role affects the growth of our body during childhood, the risk for acute and chronic diseases as well as the maintenance of physiological biological processes. An important goal of this course is to help inform and clarify the knowledge about the relationship between our diet and the molecular processes that involve the food we eat. The course also includes the investigation of a series of political, social and economic choices that affect the diffusion and implementation of scientific conclusions on nutrition and how the various organizations (countries, European Union, international humanitarian organizations, scientific organizations) are tackling the solution of nutritional problems. This course provides a new depth of objective information on increasingly salient issues and is essential for all those interested in the relationship between diet and our health.

 

Περιεχόμενα μαθήματος (Course contents)

1. Εισαγωγή (Introduction)

2. Kατηγορίες Τροφίμων (Food categories)

2.1 Υδατάνθρακες (σάκχαρα) (Sugars, Starches)
2.2 Λιπίδια (Lipids)
2.3 Πρωτείνες, Ένζυμα, Ορμόνες (Proteins, Enzymes, Hormones)
2.4 Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες: C και του συμπλέγματος Β (Water soluble Vitamins: C and B)
2.5 Λιποδιαλυτές Βιταμίνες (Fat soluble Vitamins)
2.6 Ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία (Minerals: Major and Trace Elements for Life)

3. Φυσικοχημικές και Βιοχημικές Μεταβολές των Θρεπτικών Συστατικών των Τροφίμων (Physicochemical and biochemical changes of food nutrients)

3.1 Η Χημεία των τρανς-λιπαρών - Υδρογόνωση (The chemistry of trans fats - Hydrogenation)
3.2 Οξείδωση - Αυτο-οξείδωση λιπιδίων (Oxidation of Foods - Auto-oxidation of Lipids)
3.3 Φυσικoχημικές Μεταβολές (Physical and chemical changes of oil during deep-fat frying)4

4. Πρόσθετα Τροφίμων Χρώματος ή Γεύσης (Food additives of color or taste)

4.1 Φυσικά αντιοξειδωτικά (Natural antioxidants)
4.2 Συνθετικά αντιοξειδωτικά (Synthetic antioxidants)
4.3 Εφαρμογές των αντιοξειδωτικών πρόσθετων στα τρόφιμα (Application of Antioxidants to Foods)

5. Σύνδεση της διατροφής  με τη βιοχημεία και φυσιολογία του οργανισμού σε διάφορες νόσους (Connection between diet and our physiology in different diseases)

5.1 Ενδοκρινικοί διαταράκτες ((Endocrine Disrupting Chemicals)
5.2 Λιπαρά οξέα (Fatty acids)
5.3 Υδατάνθρακες (Carbohydrates)
5.4 Βότανα (Herbs)

6. Νανοτεχνολογία και Τρόφιμα - Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα  (Genetically modified foods - Nanotechnology applications in food items)

6.1 Νανοτεχνολογία και Τρόφιμα (Nanotechnology applications in food items)
6.2 Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (Genetically modified foods)

 

 

 

Medline Search

Αγγλοελληνικό Λεξικό Ορολογίας (English-Greek dictionary)

Πίνακες Σύστασης Τροφίμων

  Dietary Guidelines

Lexicon of Lipid Nutrition (IUPAC)

Προτεινόμενο Βιβλίο (Proposed book)

Διατροφή και Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία (Diet and Food Science in Public Health)

των Κοτροκόη Κ.,Παπαδογιαννάκη Ε..,  (Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης )

 

 

A m e r i c a n   C h e m i c a l   S o c i e t y

Trans Fatty Acids

Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases

WHO Scientific Update on trans fatty acids: Summary and Conclusions

  

Face The Fats - A History of Trans Fat

European Parliament's Committee on the Environment,

Public Health and Food Safety

Trans Fatty Acids and Health: A Review of Health Hazards and Existing Legislation

Harvard School of Public Health Review

Trans Fats: The Story Behind the Label  -  Shining the Spotlight on Trans Fats

 

Trans fatty acids in the Νews

Trans fats triple the risk of heart disease

CBS News.com - California Bans Trans Fats

California kicks trans fat to the curb

Trans Fatty Acids Boost Risk of Colon Cancer by 86 %

American Medical Association supports trans-fat bans

High Levels of Fructose, Trans Fats Lead to Significant Liver Disease, Says Study

 

Fructose-Rich Beverages Associated With Increased Risk of Gout in Women

Consumption of dietary fat and meat and risk of ovarian cancer in the Netherlands Cohort Study

   

 

Trans λιπαρά: Λίπη προς αποφυγήν

   Τρανς, τέσσερα γράμματα προς αποφυγήν
Πολύποδες από τα τρανς λίπη - Αιτία εμφάνισης καρκίνου
Ενοχοποιούνται και τα εναλλακτικά λίπη
Ελαιόλαδο για καλύτερη υγεία - Συνιστά η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας (AHA)
  

Υπέρ της κατάργησης των βλαβερών τρανς λιπαρών οξέων στα εστιατόρια ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (Αmerican Μedical Αssociation)

Deutsche Welle TV

Genetically Engineered Foods Are NOT Welcomed in Germany

 

GMOs should be safety tested before they hit the market says AMA

Why Genetically Engineered Food is Dangerous: New Report by Genetic Engineers

Coke, Pepsi make changes to avoid Cancer Warning

 E-Mail 

Copyright 2020  Απόστολος Κ. Ρίζος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας

Αποποίηση ευθυνών: Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα, ωστόσο ο έχων την επιμέλεια της σελίδας αυτής και το Τμήμα Χημείας δεν αναλαμβάνουν τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες. Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες αυτές, υποδηλώνει ότι το Τμήμα Χημείας επικυρώνει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό τους.