ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( ΒΙΟΛ-105)

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14

Διδάσκων

Απόστολος Κ. Ρίζος

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου ΚρήτηςΠεριεχόμενα μαθήματος

Κεφάλαιο 1.

Εισαγωγή - Χημεία και Μετρήσεις

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού ΙΙ

Κεφάλαιο 2.

Ατομα μόρια και ιόντα

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού ΙΙΙ

Κεφάλαιο 7.

Η κβαντική Θεωρία του Ατόμου 

Κεφάλαιο 11.

Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια - Υγρά - Στερεά

Κεφάλαιο 8.

Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

Κεφάλαιο 13.

Ταχύτητες Αντίδρασης

Κεφάλαιο 9.

Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός

Κεφάλαιο 14.

Χημική Ισορροπία

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού Ι

Κεφάλαιο 18.

Θερμοδυναμική και Ισορροπία

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

World University Rankings 2013-14 

International Science Ranking Data - Scopus 

E-Mail

© Copyright 2013-14  Απόστολος Κ. Ρίζος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας

Αποποίηση ευθυνών: Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα, ωστόσο ο έχων την επιμέλεια της σελίδας αυτής και το Τμήμα Χημείας δεν αναλαμβάνουν τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες. Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες αυτές, υποδηλώνει ότι το Τμήμα Χημείας επικυρώνει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό τους.