ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( ΒΙΟΛ-105)

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Διδάσκων

Απόστολος Κ. Ρίζος

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου ΚρήτηςΠεριεχόμενα μαθήματος

Κεφάλαιο 1.

Εισαγωγή - Χημεία και Μετρήσεις

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού ΙΙ

Κεφάλαιο 2.

Ατομα μόρια και ιόντα

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού ΙΙΙ   - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7.

Η κβαντική Θεωρία του Ατόμου 

Κεφάλαιο 11.

Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια - Υγρά - Στερεά

Κεφάλαιο 8.

Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

Κεφάλαιο 13.

Ταχύτητες Αντίδρασης

Κεφάλαιο 9.

Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός

Κεφάλαιο 14.

Χημική Ισορροπία

Κεφάλαιο 10.

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού Ι

Κεφάλαιο 18.

Θερμοδυναμική και Ισορροπία

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

World University Rankings

International Science Ranking Data - Scopus 

E-Mail

© Copyright 2018-19  Απόστολος Κ. Ρίζος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας

Αποποίηση ευθυνών: Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα, ωστόσο ο έχων την επιμέλεια της σελίδας αυτής και το Τμήμα Χημείας δεν αναλαμβάνουν τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες. Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες αυτές, υποδηλώνει ότι το Τμήμα Χημείας επικυρώνει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό τους.